Hogere productiviteit (OEE)

Wilt u de productiviteit van uw machine(park) verbeteren? Dan is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de oorzaken van de beperkingen. De productiviteit van een machine wordt vaak weergegeven in een percentage van de maximaal mogelijke productie. Dit wordt ook wel het machinerendement (Overall Equipment Effectiviness) genoemd.

Berekenen van het machine-rendement (OEE)

Het machine-rendement kan op een eenvoudige manier worden berekend met de volgende formule:

OEE (machine-rendement) = beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit  

De beschikbaarheid wordt uitgedrukt als een percentage van het aantal uren dat de machine draait ten opzichte van het totaal aantal uren dat de onderneming of afdeling in bedrijf is.

De prestatie is de procentuele verhouding tussen de snelheid waarmee de machine draait ten opzichte van de maximaal haalbare snelheid. Tot slot nemen we ook de kwaliteit van het werk mee in de berekening.

De kwaliteit wordt weergegeven als een percentage van het totaal aantal eenheden of producten die volgens specificatie zijn geproduceerd.

Uit de praktijk blijkt dat een machinerendement van 100% nooit gehaald wordt. In veel gevallen zal de machine op een veel lager percentage uitkomen. Het is zaak om te blijven streven naar een hoger rendement en met elkaar het rendement zo optimaal mogelijk te krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat alle productieomstandigheden optimaal aanwezig zijn.

Productieomstandigheden optimaliseren

Echter blijkt uit de praktijk dat niet altijd alle productieomstandigheden optimaal aanwezig zijn. We spreken daarom ook van 6 grote verliezen, die we kunnen onderverdelen in 3 categorieën:

 • Omstellen, productrolwissel (voorzien)
 • Storingen (onvoorzien)
 • Snelheidsverlies
 • Kort stops (onvoorzien)
 • Start- en stopafval
 • Afkeur

Door grip te krijgen op de onvoorziene omstandigheden en kritisch te kijken naar de voorziene omstandigheden, kan het machinerendement aanzienlijk worden verhoogd. De beschreven categorieën hebben een onderlinge invloed op elkaar. Dat maakt een optimalisatie ook tot een complex proces. Een voorbeeld is het volgende: als de machine sneller draait, worden er mogelijk meer foutproducten geproduceerd, met als gevolg meer afkeur. Dus de prestatie wordt verhoogd, maar door een verlaging van de kwaliteit kan toch het totale machinerendement gelijk blijven of zelfs dalen.

Meten om te verbeteren

Alleen door het optimaal faciliteren van de 6 verliezen kan het maximale uit de productie worden gehaald. En dat start met het meten van de huidige productie. Kortom:

Verbeteren? Eerst meten

Dat kan niet bij elke machine, omdat niet alle automatisering geschikt is om te meten. Robe Automatisering voegt eenvoudig en tegen lage kosten de benodigde automatisering toe. Zo treedt uw machinepark toe tot Industry 4.0

Belangrijk advies van Robe Automatisering:

Op deze wijze blijft het overzichtelijk en is er eenvoudig draagvlak te verkrijgen.

Gratis factory walkthrough
Hoe verbeter ik mijn productieproces?
We willen het graag demonstreren

Te meten variabelen

Te meten variabelen voor een goede analyse van de productiviteit:

 • Aantal producten
 • Machine on/off
 • Snelheid productie
 • Stilstand
 • Geen productie (bijvoorbeeld door een stroommeting)
 • Afkeur, opstart

Productiviteit verbeteren in 5 stappen

1. WebIO plaatsing

Specialisten van Robe Automatisering installeren de besturing en de router op uw machine, al dan niet onder begeleiding van uw TD. Installatie kost een paar uur en kan worden ingepland tijdens productiestop. De specialisten brengen de verbinding met de server tot stand, beveiligd en onafhankelijk van uw eigen netwerk.

Uw machine treedt toe tot Industry 4.0, ook wel aangeduid als Smart Industry.

2. Uitlezen data

Om de juiste data te verzamelen worden bestaande sensoren/signalen gekoppeld aan de besturing van Robe. Ook plaatst de specialist van Robe automatisering nieuwe sensoren in overleg met u. Niet te veel, voldoende om uw gewenste analyse te ondersteunen.

De werking wordt uitgebreid getest om verstoringen in uw huidige proces te voorkomen. De specialist van Robe Automatisering kalibreert de sensoren met professionele apparatuur.

3. Online monitoring

De data staat overzichtelijk in grafieken en graphics in de door u gekozen online vormgeving.

Afwijkingen van de standaard zijn direct zichtbaar en (ver)storingen kunnen worden gemeld via SMS en/of mail aan de verantwoordelijken.

4. Data-analyse

Behalve dat u online actueel inzicht heeft in de variabelen en afwijkingen ontvangt u van Robe automatisering een week-, maand- en/of kwartaalrapportage. Met tabellen en grafieken. In de vormgeving en met een inhoud die u zelf wenst. Onze specialisten kunnen u bij de keuze adviseren.

Niet overladen met een wirwar aan gegevens, maar precies voldoende om een heldere analyse te maken. En uiteraard flexibel aanpasbaar, wanneer de situatie dat vraagt.

5. Optimalisatie

Goed gekozen data leidt tot bewustwording, de belangrijkste voorwaarde voor verbetering. Heldere doelen stellen, richtlijnen en een planning meegeven na een grondige analyse van de mogelijkheden verbetert de productiviteit. Niet te hoogdravend, eenvoudige acties, kleine stapjes. Het laaghangend fruit als eerste, dat motiveert. De specialisten van Robe Automatisering kunnen u daarbij ondersteunen, zowel bij de data-analyse, als bij mogelijke oplossingen, vormgegeven in een overzichtelijke actielijst.

Meer informatie over hogere productiviteit?

Wilt u advies over het verhogen van de productiviteit van uw machinepark? Of heeft u andere vragen, zoals over de automatisering en applicatie? Neem dan gerust contact op via +31 (0)6 - 12797751 of info@robe-automatisering.nl.

U kunt ook direct gebruik maken van onderstaand contactformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen: